NIEUWS || De afgelopen jaren is er op het SET-up leernetwerk, de online omgeving voor SET-up deelnemers, veel gedeeld over het thema beeldschermzorg. Van praktijkverhalen en webinars, tot de implementatie toolkit, business-cases en SROI-verkenning. Om zowel startende als gevorderde deelnemers snel(ler) op weg te helpen heeft VitaValley een startpakket beeldschermzorg samengesteld waarin al deze documenten overzichtelijk zijn gebundeld.

Met 445 leden is de groep ‘Beeldschermzorg’ de grootste groep op het online SET-up leernetwerk. In deze groep zitten SET-deelnemers die zich bezig houden met het inzetten of implementeren van beeldschermzorg in hun organisatie. In deze groep worden regelmatig ervaringen uitgewisseld en vragen gesteld.

Daarnaast zijn er op het leernetwerk verschillende interviews en publicaties terug te vinden over de aanpak, ervaringen en geleerde lessen van andere SET-projecten. Het startpakket geeft snel een verkort overzicht van relevante onderwerpen als het gaat om de implementatie van beeldschermzorg.

startpakket beeldschermzorg

In de komende maanden zal VitaValley ook voor de andere groepen startpakketten ontwikkelen, waaronder voor leefstijlmonitoring, medicatiedispenser en zorgrobots.

Download het startpakket beeldschermzorg hier.

Meer lezen?

Inzicht in de businesscase beeldschermzorg
Preventieve inzet van beeldschermzorg loont