NIEUWS || Laten we starten met een dankwoord aan alle enthousiaste deelnemers die tijdens de Slimme Zorg Estafette één van onze webinars hebben bijgewoond. Er was veel animo voor de verschillende sessies en er hebben veel waardevolle gesprekken plaatsgevonden. We blikken graag even samen terug.  

Van 6 februari tot 3 maart vindt in Nederland de Slimme Zorg Estafette plaats. Tijdens deze estafette staan innovaties in de zorg centraal. Regio Oost mocht de aftrap verzorgen en draagt het stokje hierna over aan Regio West. VitaValley organiseerde samen met haar partners twee sessies tijdens de Slimme Zorg Estafette.

Ga het gesprek aan, daar begint het mee 

Op 9 februari vond het webinar ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’ plaats. Dit webinar, met meer dan 111 deelnemers, werd verzorgd door Véronique van Hoogmoed van Vliegwiel, Suus van Dijk van WZW, Yvette Visser van RegioPlus en Pasquelle van Ruiten van VitaValley. Pasquelle: ‘Als je aan de slag gaat met technologische innovatie weet je dat dit 25% technologische innovatie is en 75% sociale innovatie is. Onder andere het aanpassen van processen en het toerusten en motiveren van medewerkers. Bij de implementatie van technologische innovatie ben je als het ware een verandermanager. Tijdens het webinar werden tips en tricks gedeeld over de sociale kant: het gesprek aangaan, want daar begint het mee.’ 

Onderwerpen die tijdens dit webinar aan bod kwamen waren onder andere weerstand herkennen en aanpakken, het bespreken van digitalisering en technologische innovatie met jouw cliënt of patiënt, maar ook hulpmiddelen om technologische innovatie bespreekbaar te maken in je team. 

Pasquelle: ‘Het belangrijkste wat wij mee willen geven is het volgende: ga in gesprek met alle betrokkenen en luister naar de inbreng van iedereen. De digitalisering en aanbod van (technologische) hulpmiddelen gaat door, daarom is het belangrijk om te luisteren naar iedereen die hierbij betrokken is. Zo komen we samen tot een beter gebruik en blijven de mogelijkheden niet onbenut.’ 

Datagedreven werken 

Op 15 februari organiseerden RegioPlus, VitaValley/Vliegwiel en de Landelijke samenwerking ‘Samen Datagedreven Werken’ de inspiratiesessie ‘Wat kun je met data van slimme innovaties in zorg en welzijn’. Datagedreven werken kan veel toevoegen op het terrein van het efficiënter inrichten van de zorg, maar het vergroot ook de regie van cliënten. Genoeg reden om aan de slag te gaan zou je denken, maar het opstarten van datagedreven werken kan erg lastig lijken. Waar moet je bijvoorbeeld beginnen? Begin klein, dat is de boodschap. Tijdens de inspirerende bijeenkomst met ruim 60 deelnemers werd een aantal goede voorbeelden uit de praktijk besproken.  

Mieke Klerkx: ‘Tijdens de sessie zijn we in gesprek gegaan met organisaties die zich recent of al langere tijd zijn gaan richten op datagedreven werken. Peter Hendrikx, iNurse bij Omring, had zelf echt de behoefte om meer met data te gaan doen. Het inzetten van medicijndispensers heeft enorme meerwaarde, maar om collega’s de hele tijd aan die mogelijkheid te moeten herinneren, daar gaat veel tijd en energie in zitten. Peter heeft daarom op basis van data vanuit het ONS systeem inzichtelijk gemaakt voor welke patiënten de medicijndispenser meerwaarde kan hebben. Het doel is dat zijn collega’s uiteindelijk – op basis van die informatie – een geautomatiseerde melding ontvangen op het moment dat de medicijndispenser een uitkomst kan bieden. Om deze automatisering vorm te geven, wordt nu met Nedap samengewerkt. Peter verwacht dat door deze data in te zetten zijn collega’s vaker, eenvoudiger en op het juiste moment de medicijndispenser in zullen zetten bij hun cliënten. Op basis van het eerste onderzoek is in ieder geval het aantal ingezette medicijndispensers verhoogd met 17%.’ 

Tijdens de inspiratiesessie kwam ook Annemarie van ’t Veen, Hoofd van de afdeling Digital Health van het UMCU, aan het woord. Na het bespreken van een helder praktijkvoorbeeld uit het academisch ziekenhuis, benadrukt Van ‘t Veen het belang om professionals te informeren over de mogelijkheden van de inzet van data én het delen van kennis en ervaringen op het gebied van datagedreven werken. ‘Aan een dergelijk kennisnetwerk wordt vanuit de Landelijke samenwerking ‘Samen Datagedreven Werken’ gebouwd. Meer dan 80 organisaties hebben meegedaan aan de behoefte inventarisatie en daaruit bleek dat er echt behoefte is aan samenwerking op zowel het gebied van visievorming als ook op het delen van kennis en vaardigheden’, deelt Félice de Charro, adviseur digitale zorg bij Sigra

Meer informatie 

  • De presentatie van het webinar ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’ kun je hier als PDF downloaden. In deze PDF vind je een overzicht met alle links die zijn gedeeld tijdens het webinar.

  • De presentatie van de inspiratiesessie ‘Wat kun je met data van slimme innovaties in zorg en welzijn’ kun je hier als PDF downloaden. In deze PDF vind je een overzicht met alle links die zijn gedeeld tijdens het webinar.
  • Extra webinar april 
    Door de enthousiaste reacties van de deelnemers hebben we besloten om medio webinar opnieuw het webinar  ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’ te geven. Wil je meer informatie? Neem dan met één van ons contact op: Pasquelle van Ruiten via pvanruiten@vitavalley.nl, Veronique van Hoogmoed via v.vanhoogmoed@patientenfederatie.nl, Suus van Dijk via s.vandijk@wzw.nl, of Yvette Visser via y.visser@regioplus.nl 
  • Aansluiten bij de community datagedreven zorg 
    Op dit moment wordt er met alle partners gewerkt aan het opzetten van een activiteitenaanbod en dit jaar zal er daarnaast een community worden ingericht waar geïnteresseerden elkaar kunnen vinden. De community is open voor iedereen die aan de slag wil met datagedreven werken. Aanmelden kan via innovatielab@sigra.nl