Duurzame implementatie

KENNISDELING || Binnen SET-up zijn steeds meer deelnemers bezig met de duurzame implementatie van e-health.

Leiderschap

KENNISDELING || Het implementeren van e-health of digitale zorg is voor een deel technische innovatie,