Leiderschap

Het implementeren van e-health of digitale zorg is voor een deel technische innovatie, maar het overgrote deel is sociale innovatie. Met sociale innovatie bedoelen we het veranderen van hoe mensen met de nieuwe technologie mogen, willen en kunnen werken. Verandermanagement dus. Dat vraagt om leiderschap!…want, hoe innoveer je terwijl de huidige dienstverlening doorgaat? Hoe activeer je medewerkers, ook op afstand? Hoe ga je om met weerstand tegen de digitalisering? of, hoe vergroot je het enthousiasme dat al aanwezig is?In dit kennisdossier vind je links naar relevante publicaties, blogs en webinars. We beantwoorden hiermee de volgende vragen:

Dat het implementeren van digitale zorg een grote verandering voor de organisatie en de professionals met zich meebrengt staat buiten kijf. Maar welke stijl van leidinggeven sluit nu het beste aan bij de uitdagingen waar men voor staat? en hoe ga je hier zelf mee aan de slag? Daarover zijn vele boeken geschreven. Specifiek voor de zorg vinden wij de volgende publicaties nuttig en waardevol:

  • Deze publicatie over welke verschillende leiderschapsstijlen er zijn, gebaseerd op ervaringen in de langdurige zorg.
  • Deze publicatie over leiderschap in alle lagen van de organisatie, eveneens gebaseerd op ervaringen in de langdurige zorg.
  • Over het gevolg van de leiderschapsstijl op de veranderingsbereidheid van de zorgprofessional kun je via deze link meer lezen.

TIPLees hier de blog van Ine Eijdems, directeur Wijkzorg en Wijkverpleging bij zorgorganisatie De Zorgboog, over hoe zij een andere koers zijn gaan varen om het implementeren van e-health écht tot een succes te maken.

De impact van verandering op het zorgproces, krijgt meestal te weinig aandacht. Zo zal een vaardigheidstraining over hoe de technologie werkt, niet afdoende zijn voor een succesvolle implementatie. Het gaat ook om de ‘mindset’, het hebben van kennis over toekomstige zorg, het belang of noodzaak ervaren om te veranderen en het anders willen gaan doen. Maar hoe krijg je de mensen zover? En hoe voorkom je dat je niet meegesleurd wordt in alles wat vooral niet kan?We hebben verschillende trainingen en (online) bijeenkomsten georganiseerd over het creëren van draagvlak bij cliënten, medewerkers en managers. Maar ook wat dit van je vraagt als projectleider en hoe je omgaat met de belangrijkste uitdagingen en valkuilen die je ongetwijfeld gaat tegenkomen. Hieronder vindt je een overzicht van de verschillende leermiddelen.

Het is in transformatie processen belangrijk te beseffen dat je zelf onderdeel bent van de verandering. Dus, durf zelf ook te veranderen! Het gaat eigenlijk niet over de verandering van anderen of het veranderen van het systeem, maar het gaat in haar diepste wezen om een zelftransformatie.TIPLees ook het artikel “De wijkverpleegkundigen kwamen niet opdagen bij vergaderingen over beeldbellen” over de ervaringen van SET-projectleiders met veranderen in de praktijk.

Het gehele traject van de transformatie is groot en kent een breed scala aan thema’s. Bijvoorbeeld duurzame implementatie van de e-healthtoepassing op verschillende facetten of de structurele bekostiging voor financiering ook na afronding van het SET-project.Zoals jullie zien is ‘Leiderschap’ een groot en breed thema. Zie je door de bomen het bos even niet meer? Begin dan klein maar fijn. Check deze blog van onze collega Janneke de Groot met 5 tips om aan de slag te gaan.

Meer thema’s

Binnen SET-up wordt kennis gedeeld door middel van negen verschillende thema’s. Allemaal onderwerpen waar een SET-subsidieaanvrager over denkt, overlegt en schrijft. Klik op het uitschuifmenu hieronder om meer te lezen over het thema van jouw interesse.

Met het thema klantgerichtheid bedoelen we het centraal stellen van de cliënt, patiënt, burger, mantelzorger en/of zorgprofessional, oftewel de doelgroep van jouw SET-project.

Een effectieve implementatiestrategie houdt rekening met de wensen en behoeften van de doelgroep. Voor de adoptie van e-health is een eerste vereiste dat de toepassing vindbaar en toegankelijk is voor de doelgroep. Een tweede vereiste is dat gebruikers de toepassing willen en kunnen gebruiken. En tot slot dat gebruikers voldoende toegevoegde waarde ervaren.

Meer over klantgerichtheid

Het werken met e-health of technologie voor zorg op afstand doet een beroep op de kennis, competenties en vaardigheden van zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Een eis voor de implementatie van e-health is dat iedereen die er mee gaat werken bekend is met de technologie en in staat deze goed te gebruiken.Waar moet je rekening mee houden bij de instructie en training van deze verschillende doelgroepen? Hoe ziet een goed opleidingsplan eruit? Welke verschillende manieren zijn er waarop je een training kunt aanbieden?
Meer over leren & opleiden

Ondanks dat de specifieke toepassing, doelgroep of implementatieaanpak van de e-healthoplossing kan verschillen, zijn er ook veel overlappende activiteiten te benoemen. Binnen deze leerlijn proberen we zoveel mogelijk van de kennis en ervaringen op te halen en deze weer terug te delen aan de community. Zo hoeft het wiel niet overal opnieuw uitgevonden te worden of kunnen inspanningen gebundeld worden.Daarnaast zijn een aantal algemene thema’s onder dit leerthema te hangen, zoals contractafspraken met leveranciers, het inrichten van een service centrale voor vragen over verschillende e‑healthtoepassingen of bijvoorbeeld het opzetten van een centrale plek voor het oefenen of bekijken van verschillende e-healthoplossingen.
Meer over e-health & technologie

Als zorgverlener verwerk je persoonsgegevens en moet je je houden aan de privacywetgeving en eisen vanuit overige zorgwetten. De belangrijkste privacywet is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet bepaalt wat je allemaal mag doen met persoonsgegevens en hoe je deze gegevens moet beschermen.Maar aan welke regels heb je je eigenlijk te houden? Hoe regel je de privacy compliance op organisatie niveau? en Wat verandert de inzet van eHealth aan het omgaan met persoonlijke gegevens?
Meer over privacy & AVG

Structurele bekostiging en businessmodellen is een thema dat in elk SET-project een rol speelt. Want hoe kom je van een gesubsidieerd traject naar structurele bekostiging van e-health?
Meer over structurele bekostiging

Het implementeren van e-health of digitale zorg is voor een deel technische innovatie, maar het overgrote deel is sociale innovatie. Met sociale innovatie bedoelen we het veranderen van hoe mensen met de nieuwe technologie mogen, willen en kunnen werken. Verandermanagement dus. Dat vraagt om leiderschap!
Meer over leiderschap

Binnen SET-up zijn steeds meer deelnemers bezig met de duurzame implementatie van e-health. Dit geldt zowel voor de SET COVID-19 projecten als de reguliere SET innovatieclusters.Bij duurzame implementatie gaat het over het structureel inbedden in werkprocessen en het technisch, organisatorisch en financieel borgen, zodat de inzet van e-health ook na afloop van de SET-subsidie door kan blijven gaan.
Meer over duurzame implementatie

Het structureel en op grote schaal inzetten van e-health is een brede en grote opgave. Zeker wanneer het aankomt op vraagstukken rondom de Juiste Zorg op De Juiste Plek (JZOJP), waarbij het gaat om het voorkomen, verplaatsen of vervangen van de zorg.Maar hoe kom je nu tot regionale samenwerking en zorg je dat alle neuzen (blijvend) dezelfde kant op staan? In dit kennisdossier vind je links naar relevante publicaties, blogs en webinars.
Meer over regionale samenwerking

Nieuwe technologie en het gebruik ervan leidt vaak tot ethische vragen. Dat geldt ook voor e-health. Hoe verandert technologie de zorg? Wat betekent het voor de zorgprofessional, voor de cliënt en voor hun relatie? Wat gebeurt er met persoonsdata? Wie is eigenlijk verantwoordelijk?…en zo zijn er nog veel meer ethische vragen. Ongetwijfeld ook vragen die jullie in je SET-project tegenkomen. Daarom agenderen we vanuit SET-up het onderwerp ‘Ethiek en digitalisering’.
Meer over ethiek en digitalisering