Knelpunten bij implementatie leefstijlmonitoring

INTERVIEW || Afgelopen zomer organiseerde VitaValley een intervisiebijeenkomst over leefstijlmonitoring. Tijdens deze bijeenkomst werden uitdagingen

“Technologische innovaties hebben een te hoog halleluja gehalte”

INTERVIEW || Van fouten kun je leren. Toch zijn we geneigd om eerder onze successen