VitaValley versterkt Raad van Toezicht 

Vivian Broex en Jempi Moens zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht van ANBI stichting