Bij Zorgwaard hoeft zorgpersoneel met fysieke beperkingen niet langer hun baan op te geven. Met de steun van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft deze VVT-organisatie beeldzorg geïmplementeerd, inclusief een centraal beeldzorgteam. Het resultaat is dat zorgprofessionals met fysieke uitdagingen nu zorg op afstand kunnen bieden.

Centraal beeldzorgteam levert zorg vanaf kantoor

In de zorg is de druk hoog en is goed personeel schaars. Zorgmedewerkers zijn vaak gepassioneerd over hun werk. Het is frustrerend als fysieke beperkingen hen ervan weerhouden om directe zorg te verlenen. De beeldzorg, met een centraal beeldzorgteam, die Zorgwaard introduceerde biedt oplossing. Dit team werkt vanaf kantoor en biedt consulten via beeldbellen aan, variërend van dagelijkse structuurondersteuning tot medicatiebeheer en wondzorg. Voorheen bezocht personeel cliënten bijvoorbeeld drie keer per dag om medicatie toe te dienen; nu kan dit op afstand.

Zorgpersoneel uit de ziektewet houden

Aafke de Vrij, projectleider innovatie en ontwikkeling bij Zorgwaard, benadrukt: “Van onze zes beeldzorgteamleden hebben er vier een fysieke beperking. Dankzij beeldzorg kunnen we deze hooggekwalificeerde medewerkers behouden. Een prachtige oplossing.”

Aafke geeft een voorbeeld: “We hebben een medewerker met versleten knieën die moeite heeft met bukken en lopen. Deze medewerker belandde vaak in de ziektewet. Nu werkt hij volledig bij het beeldzorgteam en is hij volledig hersteld.”

Zorgprofessionals koesteren

Aafke benadrukt: “Mensen kiezen niet zomaar voor een loopbaan in de zorg. Het is geweldig als ze, ondanks fysieke beperkingen, hun beroep kunnen blijven uitoefenen op een haalbare manier die bij hen past. Gezien het groeiende tekort aan zorgpersoneel is het van cruciaal belang dat we zorgvuldig omgaan met deze professionals en kijken hoe we hen optimaal kunnen benutten. Het aanbieden van zorg op afstand via beeldzorg is een uitstekend voorbeeld.”

Beeldzorg biedt ook voordelen voor cliënten

Het gebruik van tablets biedt niet alleen voordelen voor het zorgpersoneel, maar ook voor de cliënten van Zorgwaard. Onderzoek toont aan dat cliënten beeldzorg als warmer en persoonlijker ervaren. Daarnaast geeft beeldzorg hen meer vrijheid. Voorheen moesten ze soms wachten op de zorgverlener, nu vindt het consult altijd op een afgesproken tijd plaats.

Lees hier het volledige artikel van ZonMW en bekijk de video over de impact van een centraal beeldzorgteam op de organisatie.

Meer lezen?

SET-subsidie transformeert zorg bij BrabantZorg
Adelante zet SET-subsidie succesvol in voor groei in beeldzorg en telerevalidatie