Inzicht in de businesscase beeldschermzorg

KENNISDELING || Sinds vorig jaar zetten deelnemers van SET-up zich in om meer inzicht te

Positieve businesscase voor Detox Thuis

NIEUWS || Het thuis kunnen ontwennen van alcoholverslaving is één van de onderdelen van het

De 9 stappen tot succesvolle implementatie met een Tinybot

BLOG || De eerste fase van het SET-project van De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg is

Structurele bekostiging e-health

KENNISDELING || Structurele bekostiging e-health is een thema dat in elk SET-project een rol speelt.