ZOMERREEKS || Wie zijn de mensen achter de Stimuleringsregeling E-Health Thuis? We kennen de namen, VWS, RVO, ZonMw, maar welke rol vervullen deze partijen en met wat voor vragen kun je hier eigenlijk terecht? In deze zomerreeks stellen we jullie voor aan een aantal mensen die een sleutelrol spelen binnen de SET. Deze week: Najla van Veen-Mirzakhyl, lid van de SET beoordelingscommissie.

 

“Innoveren is pionieren: zelf ondervinden wat wel en niet werkt.”
– Najla van Veen-Mirzakhyl, lid van de SET beoordelingscommissie

 

Wie ben je en wat is jouw rol bij SET?
“Ik werk als verpleegkundige en heb daarnaast mijn eigen strategisch- en innovatiebureau. In deze commissie zitten mensen die met verschillende brillen op de projecten bekijken en beoordelen.”

 

Met wat voor vragen kunnen SET-up deelnemers bij jou terecht?
“In de praktijk stel ik vooral de vragen aan de projectleiders. Ik probeer direct te achterhalen of de subsidie wordt aangevraagd omdat er nu eenmaal geld beschikbaar is, of omdat de medewerkers of projectleiders echt geloven in een bepaalde innovatie. Waar kwam de behoefte vandaan en in hoeverre zijn de mensen op de werkvloer hierbij betrokken? Het liefst horen we de verhalen van medewerkers die een probleem ervaren en een voorstel doen voor een technologische oplossing om hen hierbij te helpen. De organisatie biedt vervolgens met name de ondersteuning van dit primaire proces. We weten dat de slagingskans bij projecten die uit zo’n overweging ontstaan veel groter is.

Ik wil daarnaast meer weten over de pilot. Er is immers in het klein gekeken wat er werkt en wat niet. Ik wil weten wat de geleerde lessen zijn en hoe hiermee wordt omgegaan in het SET-project. Tenslotte ligt mijn focus op duurzaamheid. Ga je dit project alleen aanvliegen of zie je ook mogelijkheid om de samenwerking op te zoeken met andere organisaties of bijvoorbeeld de gemeente?”

 

Is er een project dat of deelnemer die op jou veel indruk heeft gemaakt? Waarom?
“Ik heb een prachtig voorbeeld van Brabantzorg die subsidie vroeg voor opschaling van beeldzorg. Gedurende de covid periode hebben zowel cliënten, als mantelzorgers en zorgverleners ervaren hoe fijn het is om ook beeldcommunicatie toe te passen. Zij hebben een gedegen plan geschreven, wat ontstaan is vanuit de behoefte. De presentatie werd ook gehouden door een zorgprofessional die tevens ook projectleider was. Ik heb met grote bewondering voor hun aanpak naar hen geluisterd. Ik ben erg trots op hoe zij dit project hebben aangevlogen.”

 

Wat zie jij als de belangrijkste opbrengst / grootste succes van het SET-up programma?
“Innoveren is pionieren: zelf ondervinden wat wel en niet werkt. Met SET-up laten we zien dat je niet de enige bent die te maken heeft met uitdagingen. Ik moedig mensen altijd aan om hun kennis te delen en elkaar op te zoeken. In vergaderingen haal ik SET-up altijd wel een keer aan. Ik vind het de rol van ons als commissie om deelnemers hierop te blijven wijzen, want ik geloof erg in die peer to peer support.”

 

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming en waarom?
“Ik ga het liefst altijd naar een nieuwe plek. Ik word graag verrast. Als ik een favoriete bestemming moet noemen, dan is het Mexico. De combinatie van natuur, cultuur, eten is daar geweldig.”

 

Lees ook
Dit was interview #3 in deze zomerreeks. Lees ook: