KENNISDELING || Nieuwe technologie en het gebruik ervan leidt vaak tot ethische vragen. Dat geldt ook voor e-health. Hoe verandert technologie de zorg? Wat betekent het voor de zorgprofessional, voor de cliënt en voor hun relatie? Wat gebeurt er met persoonsdata? Wie is eigenlijk verantwoordelijk? …en zo zijn er nog veel meer ethische vragen. Ongetwijfeld ook vragen die jullie in je SET-project tegenkomen. Daarom agenderen we vanuit SET-up het onderwerp ‘Ethiek en digitalisering’.

 

Vanuit SET-up denken we dan de aanpak van ‘Begeleidingsethiek’ (zie www.begeleidingsethiek.nl) een goede rol kan spelen in het innovatie en bij het brede gebruik van e-health thuis. De aanpak is een methode die speciaal is ontworpen om op een constructieve manier met de vragen rondom techniek en ethiek om te gaan. De methode richt zich niet op de of-vraag (mag dit wel?), maar op de hoe-vraag: hoe begeleiden we gebruik van technologie in de zorg? De aanpak gaat uit van een concrete technologie in een concrete situatie, waar betrokkenen in dialoog gaan over effecten van die technologie en achterliggende waarden. Daarna worden op basis van die waarden handelingsopties gegenereerd voor het ontwerp van de technologie, het inrichten van de omgeving en het aanpassen van gedrag.

De aanpak is in meerdere sectoren van de zorg succesvol gebruikt. Deelnemers zijn er enthousiast over, het levert veel op en het gezamenlijk proces wordt zeer gewaardeerd.

We trapten dit thema af met een inleidend webinar ‘Ethiek & Digitalisering’ over begeleidingsethiek door Daniël Tijink van ECP. Aansluitend krijgen drie SET-up projecten een workshop begeleidingsethiek over hun SET-project. De uitkomsten van deze workshops delen we weer via het SET-up leernetwerk, zodat ook anderen hiervan kunnen leren.


Leerthema’s SET-up

Binnen SET-up wordt kennis gedeeld door middel van negen verschillende leerthema’s:

  1. Klantgerichtheid
  2. Opleiden
  3. e-Health & Technologie
  4. Privacy & AVG
  5. Structurele bekostiging
  6. Leiderschap
  7. Duurzame implementatie
  8. Regionale samenwerking
  9. Ethiek & Digitalisering

Stuk voor stuk onderwerpen waar een SET-subsidieaanvrager over denkt, overlegt en schrijft. Dit proces werkt vraaggestuurd en wordt door VitaValley ondersteund, hierdoor helpen we elkaar vlotter en komen zo dichter bij het doel, namelijk het (door)ontwikkelen van innovatieve e-healthtoepas­singen die de zorg thuis ondersteunen of faciliteren. Elke maand zetten we een leerthema centraal en delen wij kennis door middel van presentaties, webinars, blogs en andere relevante content.