Community of Practice

In de Communities of Practice bouwen we, samen en meerjarig, aan de realisatie van innovatieve programma’s. 2diabeat, SET-up, Vitaal Thuis en Digitaal Ouder Worden zijn daar voorbeelden van. 

 

In onze programma’s komt de kracht van samenwerken aan een gezond en vitaal Nederland naar voren, waarbij alle stakeholders meedoen en kennis ontwikkelen en delen. Stakeholders die zich opstellen als betrokken mensen die willen leren, het gezamenlijk belang vooropstellen en van de geijkte paden durven gaan. In onze programma’s verbinden we praktijk- en systeemwerelden en stemmen we innovatie, uitvoering,  onderzoek en beleid op elkaar af. 

Bij onderstaande communities kun je je aanmelden:

 
 

Je wordt direct doorgeleid naar het aanmeldformulier van jouw keuze.

Nieuws

Terugblik 2e editie jaarlijks SET-up Festival

EVENT || Het is 28 september en samen met zo’n 80 professionals die naar Ede waren getogen

Vijf jaar SET-up – PERSBERICHT

P E R S B E R I C H T || Vijf jaar SET-up:

Lees meer nieuws