Wat deed VitaValley in 2020? Lees ons jaarverslag!

JAARVERSLAG || “Ook voor VitaValley is 2020 – het jaar van de coronacrisis – heel

2diabeat, samen de opmars van diabetes type 2 stoppen

Door vergrijzing en onze leefstijl krijgen steeds meer mensen te maken met diabetes type 2.

Regiobijeenkomsten 2diabeat

Doet u mee? Wilt u samen met ons de opmars van diabetes type 2 stoppen?

SROI voor inzet Flash Glucose Monitoring bij mensen met diabetes

VitaValley maakte SROI voor inzet Flash Glucose Monitoring bij mensen met diabetes. Per 10 december

Gezond010: het akkoord

Op woensdag 11 december is Gezond010: het akkoord gepresenteerd. Gezond en vitaal Rotterdam krijgt hiermee

BLOG: ‘Stelselwijzing is nodig voor preventieve zorg’

BLOG: ‘Stelselwijzing is nodig voor preventieve zorg’ ‘Tot veler verbazing kondigde Minister Hugo de Jonge

Werk mee aan veldnorm slimme zorg thuis

VitaValley, WDTM, NEN en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor een traject over ‘Slimme zorg thuis’.

Meer ruimte voor e-health

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels voor digitale zorg verruimd en vereenvoudigd. In de

Samenwerken aan het opschalen van e-health

Steeds meer zorgorganisaties gaan aan de slag met de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Tijdens de

Werk mee aan veldnorm voor slimme zorg thuis

NEN, VitaValley, WDTM en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor een traject over ‘Slimme zorg thuis’.