BLOG || “Oh, wat een jaar!” is een vaak gehoorde uitspraak aan het eind van het jaar. Zo ook aan het eind van dit jaar. Want naast dat 2021 het jaar is van de bestorming van het Capitool, schaats- en sneeuwpret in Nederland, overstromingen in Limburg, de overwinning van Max Verstappen en vaccins, boosters en wisselende coronamaatregelen, is 2021 voor SET-up het jaar waarin het online leernetwerk tot bloei kwam met meer dan 1.100 deelnemers, de SET COVID-19 projecten werden afgerond en we bijna 80 innovatieclusters ondersteunden bij hun SET-project.

Waar heeft de ondersteuning vanuit het SET-up programma toe geleid? Hoe ziet het vervolg van SET-up eruit nu de subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het plafond heeft bereikt? Daarover praten wij je bij je in deze blog.

 

Drie jaar SET-up in een notendop
De afgelopen drie jaar heeft de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) geholpen om e-health grootschalig een impuls te geven. Met SET-up hebben we ondersteuning geboden aan de implementatie van kleine en grote e-healthtoepassingen, maar ook aan organisatiebrede nieuwe werkwijzen met duizenden aangesloten cliënten en patiënten. “Dat is een mooi resultaat, maar dit is nog maar het begin,” vertelt Pim Ketelaar, programmadirecteur SET-up bij VitaValley. “Met SET-up gaan we het komende jaar door met het delen van kennis en ervaringen. Onderlinge verbinding tussen zorgprofessionals is ontzettend belangrijk om kennis, tips en tools en dus gebruik van e-healthtoepassingen verder te brengen,” aldus Pim. 

 

Al meer dan 35 praktijkvoorbeelden gedeeld
Het delen van ervaringen uit de praktijk is belangrijk om zorgorganisaties verder te helpen. Ook dit jaar werden op het SET-up leernetwerk waardevolle praktijkvoorbeelden gepubliceerd, zoals het voorbeeld van Ronald Helder die met Stamtafel een veilige digitale omgeving creëerde waarmee mensen met Alzheimer contact kunnen onderhouden met dierbarenmaar ook het voorbeeld van Judith Bos, welzijnswerker bij Saam Welzijn, die dankzij de SET subsidie, in lokaal samenwerkingsverband, werkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners in Dalfsen en de voorbeelden uit de huisartsenpraktijk van onder andere Monique Bakker, HNZW-consulent bij RegioZorgNU, die vertelt dat het stimuleren van patiënten om gebruik te maken van digitaal contact nog een uitdaging blijft. 

 

Duurzame implementatie en contractering
Ook was er dit jaar veel aandacht voor contractering van e-health. In deze blogreeks onderzocht adviesbureau Equalis in hoeverre zorgorganisaties en zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt, welke afspraken zij hebben gemaakt en hoe tevreden de betrokken partijen hiermee zijn. Lees bijvoorbeeld over de ervaringen van ASVZ en Drechtsteden met contractering van blended care of lees over e-health als onderdeel van de wijkverpleging bij Sensire en Menzis. Of kijk het webinar terug over contractering van e-health waarin leerzame inzichten en praktische tips worden gedeeld. De blogreeks over contractering was een vervolg op de eerdere blogreeks over structurele bekostiging en de publicatie van het stappenplan contractering. 

Om e-health succesvol te implementeren is het belangrijk om professionals en patiënten mee te nemen in het veranderproces. Dit onderwerp stond dan ook centraal in de meet up ‘veranderen in de praktijk’. Dennis van de Rijt adviseur en consulent Positieve Gezondheid & Persoonsgerichte Zorg Positieve Gezondheid deelde zijn visie over en ervaringen met de ‘ontwikkelgerichte veranderaanpak’. Kijk de opname hier terug en download de presentatie van de meet-up. 

 

Het eerlijke gesprek over implementeren
Een belangrijk thema in 2021 was het eerlijke gesprek over implementeren waarbij niet alleen aandacht is voor succesverhalen maar ook voor wat er niet goed ging.  

Pim Ketelaar, programmadirecteur bij VitaValley, zegt daarover: “Er is geen blauwdruk als het gaat om de implementatie en het gebruik van e-healthtoepassingen. Elke organisatie is anders en kent een andere context, maar door ervaringen met elkaar te delen kunnen we wél veel van elkaar leren. Intelligent struikelen noem ik dat: vallen en opstaan. Continue lessen en inzichten uit de praktijk met elkaar delen. Zo komen we samen verder.” 

 

Er is geen blauwdruk als het gaat om de implementatie en het gebruik van e-healthtoepassingen. Elke organisatie is anders en kent een andere context, maar door ervaringen met elkaar te delen kunnen we wél veel van elkaar leren

Pim Ketelaar, programmadirecteur SET-up bij VitaValley

Dit ging he-le-maal mis… Van fouten kun je leren. Toch zijn we geneigd om eerder onze successen te delen dan onze mislukkingen te openbaren. In een nieuwe reeks deelden SET-up deelnemers wat er bij de implementatie van e-health he-le-maal mis ging. Zo vertelde Marit Dekker, projectleider Zorgtechnologie bij TSN Verpleging en Verzorging, over haar ervaringen met de implementatie van zorgrobot Tessa en het digitaal afrekenen van medicatie. Ook Thijs Mutsaerts, innovatieadviseur bij Surplus, deelde zijn eerlijke verhaal, over het vastleggen van processen en verantwoordelijkheden. 

‘Het eerlijke gesprek’ was onderwerp van gesprek tijdens de Slimme Zorg Estafette. In vier sessies gingen we in gesprek over onder andere regionale samenwerking en toekomstig leiderschap.  

 

De waarde van een leernetwerk
Het SET-up leernetwerk is in 2021 van grote toegevoegde waarde geweest om kennisdeling te bevorderen. Dat blijkt ook uit reacties van SET-up deelnemers. “Tot nu toe heb ik veel uit het SET-up leernetwerk gehaald, onder andere sparringpartners bij andere zorgorganisaties, interessante webinars, een werkbezoek van de Secretaris-Generaal van VWS, informatie over structurele bekostiging, veel input voor ons project beeldzorg (met name: bij wie zet je het in en wanneer) en goede voorbeelden bij de selectie van een nieuwe medicijndispenser (inclusief een goede voorbereiding op mogelijke “hobbels” bij de implementatie),” vertelt Chris Nijenhuis (KwadrantGroep) in dit interview. 

Ook Winanda Tan, projectleider bij De Zorgboog, is positief. Ze vertelt: “Het is heel fijn om binnen het netwerk vragen te kunnen stellen. Ik merk dat mensen genegen zijn om hun kennis te delen. Ook met de intentie: je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.” 

 

“Het is heel fijn om binnen het netwerk vragen te kunnen stellen. Ik merk dat mensen genegen zijn om hun kennis te delen. Ook met de intentie: je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden”

– Winanda Tan, projectleider bij De Zorgboog

 

Pim vertelt: “We werken vraag-gestuurd en we monitoren op welke manier we SET-deelnemers het best van informatie kunnen voorzien. Een belangrijke les in 2021 was dat we op het SET-up leernetwerk ontzettend veel nuttige informatie, praktische stappenplannen en inzichtelijke tools aanreiken, maar dat de hoeveelheid daarvan soms overweldigend is. Daardoor hebben we de frequentie van onze communicatie uitingen aangepast. We blijven continue zoeken naar en acteren op de behoefte van deelnemers op het SET-up leernetwerk. 

Hij concludeert: “Hoe dan ook, het delen van kennis tussen wijkverpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten en zorginkopers blijft heel belangrijk en waardevol, dat zullen wij met SET-up ook in 2022 blijven stimuleren.” 

 

Oh, wat een jaar!
“Oh, wat een jaar!” is daarmee, wat ons betreft, een beknopte en zeer toepasselijke samenvatting van 2021. Wij kijken ernaar uit om in het nieuwe jaar uitwisseling van kennis en ervaring te blijven ondersteunen, zodat we samen waardevolle e-healthtoepassingen verder kunnen brengen!