Fysiotherapie

De SET-projecten richten zich op het implementeren en opschalen van verschillende e-health toepassingen, zoals beeldschermzorg, elektronische toedienregistratie, medicijndispensers, zorgrobots, sleutelkluisjes, communicatieplatformen en leefstijlmonitoring. Op deze pagina hebben we de beschikbare praktijkvoorbeelden vanuit SET-up voor de Fystiotherapie gebundeld.

Veel fysiotherapeuten hebben gebruik gemaakt van de SET COVID-19 (1.0 en 2.0) regeling. Zij hebben de subsidie vooral ingezet om aan de slag te gaan met vormen van digitale zorg tijdens de lockdown, zodat zij toch patiënten konden blijven zien. Deze praktijkvoorbeelden zijn onderdeel van de Fasttrack Beeldschermzorg en hebben betrekking op beeldzorg, virtual reality en oefenplatformen.  

  • Praktijkvoorbeeld De Haere geschreven door Frederik Jaspers Faijer, praktijkeigenaar. Tijdens de lockdown stapte de fysio- en ergotherapeuten van De Haere razendsnel over op beeldbellen en online oefenen met patiënten. In het voorbeeld vind je handige links met meer uitleg over de inzet van beeldbellen en online oefenen bij De Haere.  
  • Praktijkvoorbeeld Kinderfysiotherapie Regio Westland van Wendy Scholtes-Bos, praktijkeigenaar. Door de eerste lockdown is de vraag naar beeldschermzorg in een stroomversnelling gekomen en heeft Kinderfysiotherapie regio Westland dit versneld in de praktijk kunnen brengen. In het voorbeeld geeft Wendy tips voor de selectie, implementatie en financiering van beeldzorg.  
  • Praktijkvoorbeeld FysioHolland geschreven door Jelle Jouwsma van FysioHolland. Het voorbeeld gaat in op het werken met Mijn Zorg App. Hiermee kunnen fysiotherapeuten online de patiënt ondersteunen door het plannen van afspraken, het meegeven van oefeningen en beeldbellen. In het praktijkvoorbeeld wordt ingegaan op de keuzes vooraf, de (technische) implementatie en afspraken met de leverancier. 
  • Praktijkvoorbeeld Fysiotherapie Fitpunt door Sander Schinkel. De SET COVID-19 subsidie is ingezet om cliënten met COPD te ondersteunen bij het blijven bewegen. Hiervoor zijn ze aan de slag gegaan met online groepstrainingen, maar hebben ze cliënten ook uitgerust met een activity tracker, een dynaband voor krachttraining en indien nodig zijn ook tablets en hometrainers in bruikleen gegeven. In het praktijkvoorbeeld beschrijven ze de ervaringen die zijn opgedaan. 
  • Praktijkvoorbeeld fysiotherapiepraktijk Veerkracht en Amac. In de praktijk van Nicole Cleophas, mede-eigenaar, manueel therapeut en oedeemfysiotherapeut bij fysiotherapiepraktijk veerkracht, hebben ze gekozen om iPads in te zetten voor beeldbellen en online oefenen met cliënten. In het praktijkvoorbeeld licht zij toe hoe ze dit hebben aangepakt. Daarnaast vertelt cliënt Maureen Pluym hoe ze dit ervaren heeft. Het interview kwam in samenwerking met Amac tot stand.
  • Praktijkvoorbeeld Fys’Optima. Fys’Optima is een landelijk kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. Vanuit de SET COVID-19 noodregeling ondersteunt Fys’Optima verschillende fysiotherapiepraktijken bij het implementeren van zorg op
    afstand. waaronder Virtual Reality (VR). In deze voorbeeldcasus willen we graag meer inzicht geven in de mogelijkheden en ervaringen met VR. 

 

Op de site van Zorg van Nu wordt uitgebreid aandacht besteed aan het thema beeldbellen. Er staan acht mooie voorbeelden van beeldbellen omschreven, daarnaast hebben zij voorbeelden vastgelegd op film. Een filmpje met uitleg wat beeldbellen kan doen voor de fysiotherapeut.

Meer praktijkvoorbeelden

Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal binnen SET-up. Daarom delen wij uiteenlopende praktijkvoorbeelden van verschillende organisaties. Klik op één van de menu’s hieronder voor meer praktijkvoorbeelden.

De SET-projecten in de VVT richten zich op verschillende e-health toepassingen. De voorbeelden zijn gericht op beeldzorg, medicatieveiligheid en zorgrobots.
Lees hier verder

De praktijkvoorbeelden vanuit de SET COVID-19 (1.0 en 2.0) regeling richten zich op de inzet van digitale zorg in de fysiotherapie, zoals beeldzorg, oefenplatformen en virtual reality.
Lees hier verder

Deze praktijkvoorbeelden zijn gericht op digitale zorg in de GGZ. Denk aan toepassingen zoals, beeldbellen, zorg op afstand en blended care.
Lees hier verder

Deze praktijkvoorbeelden zijn gericht op de inzet van e-health in de revalidatiezorg. Stichting Basalt deelt hun ervaringen met het online oefenplatform ikoefenzelf.nl.
Lees hier verder

Deze praktijkvoorbeelden zijn gericht op digitale zorg in de huisartsenpraktijk. Denk aan toepassingen zoals, beeldbellen, digitale praktijk en thuismetingen.
Lees hier verder

Deze praktijkvoorbeelden richten zich op de inzet van e-health in het sociaal domein, welzijn, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.
Lees hier verder