Verpleging, Verzorging en Thuiszorgorganisaties

Binnen SET-up zijn de meeste deelnemers afkomstig vanuit de VVT-sector. De SET-projecten richten zich op het implementeren en opschalen van verschillende e-healthtoepassingen, zoals beeldschermzorg, elektronische toedienregistratie, medicijndispensers, zorgrobots, sleutelkluisjes, communicatieplatformen en leefstijlmonitoring. Op deze pagina hebben we de beschikbare praktijkvoorbeelden vanuit SET-up voor de VVT gebundeld.

De SET COVID-19 en SET COVID-19 2.0 hebben een extra impuls gegeven aan de implementatie en opschaling van beeldschermzorg. Deze regelingen zijn inmiddels gesloten.Er zijn bijna 1.400 projecten toegekend, waarvan een groot deel gericht op beeldschermzorg. Dit was de reden om in 2020 vanuit SET-up met de Fasttrack Beeldschermzorg te starten. De fasttrack heeft als doel aanbieders van zorg en welzijn te ondersteunen bij de implementatie en opschaling van beeldzorg. Onderdeel hiervan zijn onderstaande praktijkvoorbeelden waarin zorgaanbieders hun aanpak, ervaringen en uitdagingen delen.

 • Praktijkvoorbeeld Omring
  In dit praktijkvoorbeeld ligt de focus op de versnelde opschaling van beeldschermzorg m.b.v. de SET COVID-19 regeling. In het voorbeeld wordt ingezoomd op de technische implementatie en worden de verschillende keuzes die gemaakt zijn stapsgewijs toegelicht.
 • Praktijkvoorbeeld Marente
  In dit praktijkvoorbeeld beschrijft Marente hoe zij de reguliere SET inzetten om beeldzorg op te schalen en vast onderdeel te maken van de zorgverlening aan cliënten. Hierbij gaan ze ook in op de ervaringen tot nu toe, het effect van de coronacrisis en het toekomstperspectief. In het begin was er veel weerstand tegen beeldzorg. Lees in dit korte interview hoe projectleider Inge Nipshagen hiermee omgaat.
 • Praktijkvoorbeeld Carinova
  In dit praktijkvoorbeeld deelt Carinova, thuiszorgaanbieder regio Deventer, hier een operationeel georiënteerde caseomschrijving van de implementatieaanpak met praktische handvatten voor andere zorgaanbieders. Daarnaast heeft Carinova een inspirerend filmpje over de implementatie van hun beeldbeloplossing gemaakt.
 • Praktijkvoorbeeld NAAST
  Een aantal organisaties maakt gebruik van de inzet van een zorgcentrale bij het leveren van beeldzorg. NAAST is een medisch service centrum. In dit praktijkvoorbeeld deelt NAAST zeven stappen voor het implementeren van beeldschermzorg. Deze stappen zijn ook ingezet bij het versneld opschalen van beeldzorg bij BrabantZorg, Carinova en Sensire tijdens de corona-uitbraak.
 • Praktijkvoorbeeld BrabantZorg
  BrabantZorg heeft in 2019 een pilot gedaan met beeldschermzorg en heeft tijdens corona de opschaling versneld ingezet. In dit praktijkvoorbeeld lees je meer over de aanpak en ervaringen van BrabantZorg met zowel de pilot als de opschaling. Zij maken nog geen gebruik van de SET-regeling, maar zijn bezig een reguliere aanvraag voor te bereiden voor verdere opschaling.
 • Praktijkvoorbeeld Amaris Zorggroep
  Amaris zorggroep benut de reguliere SET voor de implementatie van beeldzorg. In de meet up ‘Opschalen van beeldschermzorg’  (april ’21) delen zij de aanpak, ervaringen en resultaten. Bekijk hier de opname (vanaf minuut 46) of bekijk hier de presentatie. Een andere mooi voorbeeld vanuit Amaris is de Helpdesk Digitale Zorg. Samen met andere zorgaanbieders in de regio ondersteunen zij cliënten bij het gebruik van digitale zorg. Lees hierover meer in deze blog van Merlijne Sonneveld.
 • Praktijkvoorbeeld Saam Welzijn
  Ruim negen jaar geleden werd in Dalfsen de ‘Uitprobeerdienst’ in leven geroepen, een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale organisaties. Het belangrijkste doel: de zelfredzaamheid van de inwoners van Dalfsen vergroten, zodat zij langer veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Als in 2019 de SET-subsidie wordt aangekondigd, doen de verschillende organisaties gezamenlijk een aanvraag om het gebruik van de technologie in hun ‘Uitprobeerdienst’ een boost te geven. Maar dan gooit COVID-19 roet in het eten. Lees in dit praktijkvoorbeeld over de ervaringen en geleerde lessen van Saam Welzijn.

Andere tips vanuit de Fasttrack Beeldschermzorg

 • In dit bericht vind je verschillende praktische voorbeelden en documenten van anderen over de implementatie van beeldschermzorg, zoals instructiemateriaal, bruikleenovereenkomsten en vragenlijsten voor de evaluatie.
 • De keuzehulp beeldschermzorg is een hulpmiddel in het selecteren van de technologische oplossingen voor beeldschermzorg.
 • Het document selectiecriteria beeldschermzorg gaat in op de mogelijke selectiecriteria voor de beeldschermzorgapplicatie en apparatuur.
 • De publicatie Maatschappelijke business case beeldschermzorg geeft een overzicht van de onderdelen en uitgangspunten voor de maatschappelijke business case voor thuiszorgorganisaties.

Na beeldschermzorg is medicatieveiligheid de categorie met de meeste SET-projecten. Het gaat hierbij vooral over de inzet van elektronische toedienregistratiesystemen (e-TRS) en medicijndispensers. In de groep medicatie wordt kennis en ervaring over deze toepassingen uitgewisseld. Je vindt hier ook presentaties terug die door SET-up deelnemers zijn gedeeld. In 2020 en 2021 zijn een aantal meet-ups van de groep medicatie georganiseerd waarin verschillende praktijkvoorbeelden zijn besproken. Hieronder vind je een samenvatting van deze meet-ups met links naar de opnames en presentaties.

 • Meet-up medicatiedispensers (9 juli 2020): praktijkvoorbeelden TWB Thuiszorg en Pieter van Foreest Tijdens de meet-up hebben hebben Jacqueline van Ginkel van TWB Thuiszorg en Jeanette de Groot van Pieter van Foreest hun ervaringen gedeeld met de selectie en implementatie van een medicatiedispensers. De opname, de presentaties en de selectiecriteria van TWB Thuiszorg zijn zijn terug te vinden in dit document.
 • Meet-up medicatieveiligheid (28 januari 2021): praktijkvoorbeelden TWB Thuiszorg, Amaris Zorggroep en Omring Jacqueline van Ginkel, Marie Louise Hoogeveen en Kitty de Jong deelden hun ervaring met de implementatie en opschaling van de inzet van medicatiedispensers en elektronische toedienregistratie. De samenvatting van deze meet-up, de opname, presentaties en verwijzing naar relevante documenten vind je hier.
 • Meet-up regionale samenwerking e-TRS (10 juni 2021): praktijkvoorbeeld Noord-Holland NoordIn de regio Noord-Holland Noord zijn thuiszorgaanbieders, apothekers en apotheekhoudende huisartsen samen aan de slag gegaan met de selectie van één oplossing voor elektronische toedienregistratie. Kitty de Jong en Harry Wildeboer presenteerden tijdens de meet up de aanpak, ervaringen en geleerde lessen van dit traject. In deze terugblik vind je presentatie, opname van de meet-up en de blog van Kitty de Jong over dit initiatief.

Tips vanuit de groep medicatie

 • Er is naar aanleiding van de meet-up over medicatiedispensers een Q&A opgesteld waarin een aantal veelgestelde vragen worden beantwoord.
 • TWB Thuiszorg gelooft in het delen van kennis en ervaring met anderen. Zij hebben al hun innovatiecases online gezet via deze website. Je vindt er o.a. hun aanpak van de selectie en implementatie van de cMedPlus.
 • Wijkverpleegkundige Rita van Dijk van Amaris Zorggroep heeft onderzoek gedaan naar bevorderende en belemmerende factoren van de medicijndispenser in de wijkverpleging. Het onderzoeksrapport kun je hier downloaden.
 • Surplus: Nettie, Vivago Care Watch en leefstijlmonitoring
  Bij Surplus worden verschillende e-health toepassingen ingezet: van een slimme weegschaal tot tablets voor medewerkers, zorghorloges en sensoren in de woning. Thijs Mutsaerts en Monique de Regt deelden hun ervaringen tijdens het Congres Ouderenzorg Tech in 2020. In deze terugblik is samengevat waar ze nu staan en hoe ze omgaan met de uitdagingen die ze tegenkomen.
 • Platform VMZ
  Een kritische blik van de zorgverzekeraar. VVT-instellingen die nog moeite hebben met het model van platformtechnologie. De zzp’ers die moeten wennen aan een ander verdienmodel. Er stonden wat beren op de weg toen Platform Verbinden met Zorg drie jaar geleden werd opgericht. Lees het interview met  VmZ-oprichter Harry Woldendorp.
 • Pieter van Foreest: Zo-Dichtbij
  Het platform Zo-Dichtbij werd bedacht en ontwikkeld door Wally Keijzer, promovendus Informatie en Communicatietechnologie bij TU Delft. In 2019 dienen zorginstelling Pieter van Foreest, Stichting Zo-Dichtbij en DSW Zorgverzekeraar als innovatiecluster een aanvraag voor een SET-subsidie in voor de implementatie van Zo-Dichtbij. Lees het interview hierover met Ad Blom, manager innovatie en expertise bij Pieter van Foreest. Volg ook de blogreeks van Pieter van Foreest op de site van ZonMw. Hier deel 1.
 • De Zorggroep: zorgrobot Tessa
  De Zorggroep deelt de aanpak en resultaten van de implementatie  van zorgrobot Tessa in de publicatie: de negen stappen tot succesvolle implementatie. Daarnaast deelden zij eerder ook deze mooie infographic met de resultaten van de eerste implementatiefase.
 • Cordaan: Digi-contact
  Zorgorganisatie Cordaan startte een een aantal jaar geleden met zorg op afstand via DigiContact. Inmiddels is dit vast onderdeel van de zorg die zij bieden aan ambulante cliënten met een licht verstandelijke beperking. In dit interview delen Karen Bruysters en Meeuw van Ingen-van Amersfoort de aanpak, ervaringen en resultaten tot nu toe.
 • Lelie Zorggroep: VirtueleThuiszorg
  In dit artikel van Zorgvisie deelt Jantine Wilschut de aanpak, ervaringen en resultaten van de implementatie van Virtuele Thuiszorg. hierbij wordt gebruik gemaakt van het platform Nettie. In het interview licht Jantine de succesfactoren toe.

 • Stamtafel: digitale omgeving tegen eenzaamheid
  Het platform van Ronald Helder ontstond uit een eigen behoefte: een digitale omgeving waarin zijn vader met Alzheimer veilig contact kon onderhouden. Inmiddels is Stamtafel uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met duizenden gebruikers. De basisprincipes waar oprichter Ronald Helder Stamtafel op baseerde staan echter nog steeds als een huis. Lees hier het praktijkvoorbeeld van Stamtafel.

Tip voor nog meer praktijkvoorbeelden

 • Een overzicht van alle SET (COVID-19) projecten is te vinden op de website van RVO.

Meer praktijkvoorbeelden

Het uitwisselen van kennis en ervaring staat centraal binnen SET-up. Daarom delen wij uiteenlopende praktijkvoorbeelden van verschillende organisaties. Klik op één van de menu’s hieronder voor meer praktijkvoorbeelden.

De SET-projecten in de VVT richten zich op verschillende e-health toepassingen. De voorbeelden zijn gericht op beeldzorg, medicatieveiligheid en zorgrobots.
Lees hier verder

De praktijkvoorbeelden vanuit de SET COVID-19 (1.0 en 2.0) regeling richten zich op de inzet van digitale zorg in de fysiotherapie, zoals beeldzorg, oefenplatformen en virtual reality.
Lees hier verder

Deze praktijkvoorbeelden zijn gericht op digitale zorg in de GGZ. Denk aan toepassingen zoals, beeldbellen, zorg op afstand en blended care.
Lees hier verder

Deze praktijkvoorbeelden zijn gericht op de inzet van e-health in de revalidatiezorg. Stichting Basalt deelt hun ervaringen met het online oefenplatform ikoefenzelf.nl.
Lees hier verder

Deze praktijkvoorbeelden zijn gericht op digitale zorg in de huisartsenpraktijk. Denk aan toepassingen zoals, beeldbellen, digitale praktijk en thuismetingen.
Lees hier verder

Deze praktijkvoorbeelden richten zich op de inzet van e-health in het sociaal domein, welzijn, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.
Lees hier verder