Fasttrack Beeldschermzorg

Het Stappenplan Fasttrack Beeldschermzorg ondersteunt organisaties bij het aanvragen van een SET COVID-19 2.0 subsidie, de verdere implementatie van beeldschermzorg en mogelijk andere e‑health oplossingen die digitale zorg mogelijk maken.

Door het delen en ontwikkelen van kennis en tools die onder andere voortkomen uit onze leernetwerken, maar ook zijn verzameld in het werkveld, werken we aan een snellere en betere implementatie. Zo bouwen we samen aan de juiste digitale zorg op de juiste plek en met de juiste middelen. Bruikbaar, betaalbaar en betrouwbaar, nu en in de toekomst!

We wijzen je er op dat geen van de stappen, adviezen, tools of informatie garantie geven voor een toekenning van de subsidie. De inhoud van elk onderdeel is voortdurend in ontwikkeling; mocht je willen aanvullen om te ondersteunen bij toekomstbestendige implementatie van beeldschermzorg, mail je suggestie(s) dan naar setup@vitavalley.nl.


Hieronder vind je de 10 stappen uitgewerkt. Elk van de stappen is uitklapbaar en geeft zo een verdieping met tips, links en tools. Het Stappenplan Fasttrack Beeldschermzorg updaten we regelmatig, dus houdt deze site goed in de gaten!

Stap 1 geeft informatie over de subsidieregeling en de rollen van de betrokken partijen. 

In januari 2019 kondigde de het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) aan. De regeling stimuleert zorgorganisaties om e-healthtoepassingen, die ondersteuning of zorg thuis faciliteren, te implementeren, opschalen en borgen. In september 2019 is er besloten tot uitbreiding van de subsidiabele kosten. In februari 2020 is er sprake van een verruiming van de regeling. Op www.rvo.nl lees je alle essentiële informatie over SET-regeling.

De SET wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in mandaat namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Digitale aanvragen voor de regeling kunnen uitsluitend worden ingediend middels het digitale loket op de website van de RVO. Op deze website wordt de aanvraagprocedure ook beschreven. Op deze pagina van RVO vind je een overzicht van gehonoreerde SET en SET COVID-19 aanvragen.

ZonMw zorgt voor de officiële communicatie over de SET-regeling, organiseert bijeenkomsten ter informatie over de SET en zorgt voor de bijeenkomsten van de SET-adviescommissie. Kijk voor meer informatie op www.zonmw.nl.

VitaValley ontwikkelt het ondersteuningsprogramma voor alle deelnemers die een honorering van hun subsidieaanvraag hebben ontvangen in het kader van de SET en SET COVID-19 1.0 / 2.0-regeling. Het ondersteuningsprogramma, SET-up, is onderdeel van de regeling. Deelname aan SET-up is gratis. Na toekenning van de subsidieaanvraag, worden aanvragers uitgenodigd om deel te nemen aan het SET-up leernetwerk. Dit is een besloten online community waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld over implementatie, opschaling en borging van allerlei verschillende e-healthtoepassingen. 

Stap 2 geeft een aanzet bij het indienen van de subsidieaanvraag voor de SET.

Wanneer je een aanvraag overweegt voor een SET-subsidie, dan raden wij je aan om eerst via de Quickscan je plan kort toe te lichten. Dan kan een RVO-adviseur je nog aanvullend advies geven. Het is geheel vrijblijvend en juist bedoeld ter ondersteuning. Wanneer je besluit daadwerkelijk de subsidieaanvraag in te dienen, moet je er rekening mee houden dat je hiervoor een eHerkenning nodig hebt. Heb je deze nog niet dan kun je deze aanvragen via www.eherkenning.nl. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor deze subsidie is EH1. Houd er rekening mee dat de aanvraag van een eHerkenning tot 3 werkdagen kan duren.

Vanuit het SET-up leernetwerk is er ook een voorbeeld aanvraag geschreven. Niet specifiek op beeldschermzorg, maar het zou wel een handvat kunnen zijn voor het schrijven van de aanvraag. Lees ook de blog over het schrijven van een SET-aanvraag.

Stap 3 informeert je over het SET-up leernetwerk. 

Een belangrijk fundament van het SET-up programma is dat het volledig vraag gestuurd is ingericht. Dat wil zeggen dat wij continue in contact staan met de verschillende innovatieclusters en deelnemers van het leernetwerk, om zo op te halen waar men mee worstelt en wat onderliggende hulpvragen zijn. Op basis van deze thema’s richten wij de inhoud van het programma in. Zo bouwen we voor, door en met elkaar aan een inspirerende leeromgeving en helpen we elkaar steeds een stapje verder.

Onderdeel van het SET-up programma is een online leernetwerk. Het SET-up leernetwerk is een online community dat zorgorganisaties- en professionals ondersteunt bij het implementeren, opschalen en borgen van e-healthtoepassingen. Op het leernetwerk worden vragen gesteld, ondersteunt men elkaar in het zoeken naar de juiste oplossing en deelt men eigen kennis en kunde om anderen verder te helpen.

Heb je vragen over mogelijke deelname aan het SET-up leernetwerk? Laat het ons weten en mail naar: setup@vitavalley.nl

Stap 4 helpt je bij het oriënteren in de wereld van e-healthtoepassingen.

Voor het ondersteunen bij de overwegingen en het maken van een goed onderbouwde keuze hebben we een keuzepalet (download Excel document, versie 2020) opgesteld. Henk Mulder van Q-Consult Zorg heeft bijgedragen aan de totstandkoming hiervan. Voor uitgebreide ondersteuning verwijzen wij je naar de E-health Toolbox van Q-Consult Zorg. De toolbox is een lijst met overzicht van bekende e-healthtoepassingen, waaronder beeldschermzorg.

Het keuzepalet van 2020 is niet uitputtend en nog in ontwikkeling, maar zeer de moeite waard om goed te bestuderen. Dit moet ook leiden tot de keuze voor een goede en veilige oplossing, zie de berichtgeving hierover vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Normen en richtlijnen voor e-health zijn op de site van IGJ opgenomen in het toetsingskader ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders’.

Om te ondersteunen bij het formuleren van selectiecriteria hebben we een handreiking geschreven. Voor het selecteren van de juiste beeldschermzorg oplossingen, apparaten en netwerkverbinding, hebben wij een keuzehulp beeldschermzorg beschikbaar gesteld. Dit geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden en keuzes die er zijn.

 

Let op – Deze hulptool is gemaakt in 2020. Er kunnen inmiddels nieuwe e-healthtoepassingen in gebruik zijn.

De scope van dit keuzepalet ligt bij zowel de langdurige als de curatieve zorg. De nadruk ligt op toepassingen voor beeldschermzorg, medicatiedispensers en andere toepassingen die ook passen in de reguliere SET-regeling.

 

Stap 5 laat praktische en concrete voorbeelden uit het werkveld van verschillende beeldschermtoepassingen zien.

Niet elke organisatie zou het wiel opnieuw moeten uitvinden. Daarom delen we voorbeelden uit de praktijk die kunnen helpen bij duurzame implementatie van e-healthtoepassingen. Klik op onderstaande thema’s om naar de bijbehorende praktijkvoorbeelden te gaan.

Disclaimer
Met het publiceren van praktijkvoorbeelden willen wij kennis delen over duurzame implementatie van e-health. VitaValley is niet verantwoordelijk voor de keuzes die bij implementatie zijn gemaakt. Met de publicatie van de praktijkvoorbeelden spreken we geen voorkeur uit voor een bepaalde leverancier of een bepaald product. Bovendien betekent publicatie van de praktijkvoorbeelden niet dat de beschreven e-health implementaties automatisch voldoen aan alle wet- en regelgeving. Heb je vragen hierover? Neem contact met ons op via setup@vitavalley.nl.

Stap 6 gaat in op de organisatie en structuur van een e-health project.

Een goede organisatie en structuur rondom de implementatie of opschaling van een e-health toepassing is belangrijk. Het helpt bij de monitoring van de voortgang van het project en evaluatie achteraf. Kijk eens naar de ‘impact pathway’ van ZonMw; daar vind je een handige route naar kennisbenutting.

Cliënt journey; de beleving van de patiënt
Wat is het zorgpad van de patiënt? Welke stappen of fases doorloopt de patiënt? Welke zorg heeft hij of zij nodig? Wat wil en denkt de patiënt zelf? Kijk dit filmpje van Zorg voor Innoveren over patiënt participatie, waarin het samenwerken met patiënten centraal staat.

Daarnaast verwijzen we je graag naar de Vliegwiel-coalitie. De digitale keuzehulp brengt goed in kaart hoe belangrijk het is om altijd te beginnen vanuit het perspectief van de cliënt. 

Professional journey; integratie in het zorgpad
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de inrichting van de werkprocessen van de zorgprofessional. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je voldoende mensen met verschillende disciplines uit de organisatie vroegtijdig betrekt en informeert over de opzet van het project. Denk hierbij aan inkoop, ICT, financiën, HRM en communicatie. Vragen die hierbij spelen zijn; Hoe betrek je de medewerkers bij de nieuwe invulling van het zorgpad? Hoe zorg je ervoor dat ze de digitale middelen kunnen gebruiken? Kies je voor een centraal team of wil je dat zorgverleners allemaal gebruik maken van beeldschermzorg? 

Inrichten support
Om zorgmedewerkers niet extra te belasten, is het een uitdaging om de support voor cliënten en/of patiënten, mantelzorgers en zorgmedewerkers op een slimme en efficiënte manier te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van instructiematerialen, video-instructie en het inrichten van een helpdesk.

Stap 7 geeft aanbieders en leveranciers van beeldschermzorg oplossingen weer.

Selectie beeldschermzorg oplossingen
Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de selectie van de juiste beeldschermzorg oplossing is een aantal documenten beschikbaar: 

  • Keuzehulp beeldschermzorg:  de keuzehulp beeldschermzorg is het startpunt om met beeldschermzorg aan de slag te gaan. Het gaat in op de afwegingen en keuzes die van belang zijn bij de selectie van de devices, de juiste beeldschermzorgtoepassingen, netwerkverbindingen, distributie enzovoorts. Hierin wordt ook verwezen naar de verschillende overzichten van beeldschermzorg.
  • Lijst van aanbieders: deze lijst is bedoeld om snel een beeld te krijgen van verschillende aanbieders. De lijst betreft een overzicht van organisaties, de beeldscherm-zorgtoepassing die zij leveren en contactgegevens voor meer informatie.
  • Beeldscherm- en overige zorgoplossingen: dit overzicht bevat meer gedetailleerde informatie over de specifieke zorgtoepassingen. Aanbieders hebben vragen beantwoord over het product, de kosten, de verschillende toepassingsgebieden, referenties en aan welke normen het product voldoet.
  • Praktische voorbeeld case: in deze voorbeeldcase worden keuzes met betrekking tot de selectie en inrichting van devices en beeldschermzorgtoepassing toegelicht. Hierin zijn ook tips opgenomen die het keuzeproces kunnen ondersteunen.

Voor aanvulling op deze lijst met organisaties en beeldschermzorgoplossingen kan dit format worden gebruikt. Vul dit in en stuur dit naar setup@vitavalley.nl

b. Selectie platform, devices en leverancier
Met de geselecteerde leverancier worden afspraken gemaakt over de levering, de installatie en het beheer van devices en toepassingen. Het betreft afspraken die tussen zorgaanbieder en leverancier worden gemaakt.

Vanaf het moment dat de coronacrisis in maart 2020 uitbrak, hebben een aantal leveranciers een specifiek aanbod en ondersteuningspakket aangeboden, waaronder Apple, Samsung, KPN en Detron. Deze pakketten zijn hieronder te vinden. VitaValley heeft geen rol in de leverancierskeuze of verdere afwikkeling. Contact gegevens van de leveranciers staan bij het aanbod. 

  • Het aanbod van Apple
   Bekijk hoe de apparaten van Apple in de huidige COVID-19 periode kunnen ondersteunen.
   – Bekijk het financieel aanbod en construct document, voor ondersteuning van de zorginstellingen.
   – Lees hier over het inrichten en beheren van de iPad met MDM beheersysteem.
   – Bekijk hier een overzicht van producten (Excel bestand), een rekenvoorbeeld (Excel bestand) en een overzicht van partners waar je bestellingen kunt plaatsen.
   Heb je vragen over de inzet van iPads bij jouw zorgorganisatie (bijvoorbeeld over de mogelijkheden van aanschaf, vereisten voor uitrol, partijen die hierbij kunnen ondersteunen, et cetera) en wil je hierover direct contact met Apple hebben? Neem dan contact op met Rik Veldhuizen van Apple via zorg-set@apple.com.
  • Het aanbod van Samsung
   – Lees over de meerwaarde van Samsung producten en diensten, met daarin een opsomming van de speciaal geselecteerde tablets en smartphones. In het overzicht zijn ook alle gecertificeerde Samsung-partners opgenomen die je hulp bieden bij je aanvraag. Via de partners kun je een speciale prijs voor deze toestellen aanvragen. Zij kunnen je ook adviseren over en helpen bij de levering, uitrol en beheermogelijkheden.
  • Het aanbod van KPN
   KPN heeft haar aanbod ten aanzien van veilig videobellen, Mobile Device Management, de levering van apparatuur en simkaarten en Hardware as a service, hier gepubliceerd.

Stap 8 bevat tips en tools om e-healthtoepassingen sneller, beter en toekomst vast te implementeren.

Landelijke en regionale samenwerking
Het structureel en op grote schaal inzetten van e-health is een uitdagende opgave. Het verbinden met koepels en beroepsgroepen op landelijk niveau én met innovatie netwerken en ondersteuningsstructuren op regionaal niveau is een belangrijk onderdeel om e-healthtoepassingen succesvol te implementeren. Met een gezamenlijke aanpak en ondersteuning op alle niveaus in het gehele zorgveld zorgen we voor duurzame implementatie van digitale zorg op afstand.

Samenwerking met de eerstelijnszorg
Samen met het ROS-netwerk (Regionale Ondersteuningsstructuren) werkt het SET-up programma nauw samen aan grootschalige en duurzame inzet van e-health voor de eerstelijns gezondheidszorg. Het ROS-netwerk bestaat uit een landelijke dekkend netwerk van 15 Regionale Ondersteuningsstructuren. We publiceerde destijds in 2020 voor de Fasttrack de omschrijving van hetgeen een ROS mogelijk zou kunnen betekenen bij de verdere verduurzaming en implementatie van digitalisering in de zorg. Bestanden die hierbij horen zijn een algeheel overzicht en een omschrijving per ROS.

Samenwerking met ActiZ
ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. SET-up werkt samen met ActiZ, zodat geleerde lessen en wensen voor verdere ondersteuning bij implementatie van e-healthtoepassingen opgepakt kunnen worden door het bredere werkveld in de zorg.

Samenwerking met KNGF
De SET COVID-19 1.0 is door veel fysiotherapeuten aangevraagd en toegekend. Het hiertoe ingerichte online SET-up Leernetwerk is een zeer actieve bijenkorf waar veel ervaringen worden gedeeld, kennis wordt uitgewisseld en men elkaar voorziet van tips en adviezen. Om ervoor te zorgen dat ook deze kennis verder het land in kan worden meegenomen werken we samen met het KNGF (Koninklijke genootschap voor Fysiotherapie).

Verbinden voor impact
Naast de bovengenoemde samenwerkingen verbindt SET-up actief met partijen als GGZ Nederland, Revalidatie Nederland, huisartsenorganisaties, Valente (branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang), ziekenhuis organisaties (zoals het JuMP programma van de NVZ), Vilans en de Patiëntenfederatie (via de Vliegwiel coalitie). Zo kunnen geleerde lessen zo breed mogelijk worden gedeeld, knelpunten gezamenlijk worden geadresseerd en maken we samen meer duurzame impact met e-health.

Digivaardigheden van medewerkers, cliënten en mantelzorgers
Digivaardigheden zijn een belangrijke factor bij de implementatie van e-healthtoepassingen. Er is veel aanbod omtrent toepassingen en mogelijkheden. Hieronder vind je een overzicht met informatie omtrent de ontwikkeling van digivaardigheden. 

Duurzame implementatie
Het is een grote uitdaging om beeldschermzorg op grote schaal te implementeren. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over de toekomstvastheid van de toepassing die je kiest. In hoeverre is de oplossing ook in de toekomst goed inzetbaar, zowel technisch, organisatorisch en financieel? We hebben drie vormen van duurzame implementatie onder elkaar gezet:

 • Financiële duurzaamheid: Zorgt voor goed inzicht in kosten en baten op langere termijn.
 • Technische duurzaamheid: Denk na over huidige en toekomstige functies, richtlijnen en regelgeving.
 • Organisatorische duurzaamheid: Doordenk je digitale strategie en hoe beeldschermzorg door alle gebruikers omarmd blijft of worden.

Stap 9 gaat over monitoring van de voortgang en evaluatie van het project.

Monitoring en evaluatie zijn twee essentiële onderdelen om na te gaan of de tot doel gestelde resultaten bereikt zullen worden. Belangrijk hierin is het specificeren van de nul- en eindmeting en hoe tijdens het proces ervaringen, problemen en geleerde lessen worden vastgelegd. 

Het is, bij de opzet van de evaluatie aan te raden verschillende perspectieven mee te nemen. Denk hierbij aan wat de diverse betrokkenen, cliënten en/of patiënten, medewerkers, zorgorganisaties en zorgverzekeraars, belangrijk vinden.

In het SET-up leernetwerk worden diverse voorbeelden van kwalitatieve en kwantitatieve methoden gedeeld. Bekijk alvast dit praktijkvoorbeeld over monitoring- en evaluatiesystemen van welzijnsorganisatie Mantelzorg en Dementie.

Stap 10 helpt je te communiceren met alle betrokkenen rondom jouw e-healthtoepassing.

Indien je een SET-subsidie hebt aangevraagd en er is toekenning door RVO, dan is het belangrijk interne en externe betrokkenen goed en tijdig te informeren. Het is aan te raden een beknopt communicatieplan op te stellen, waarin alle betrokken partijen worden benoemd, de momenten waarop met hen wordt gecommuniceerd en waarover. Bij de betrokkenen kun je denken aan: cliënten en naasten, cliëntenraad, de eigen medewerkers, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor, partijen waarmee je samenwerkt in de ontwikkelingen gedurende de voorbereiding en implementatie van beeldschermzorg.

Daarnaast zal gerichte communicatie nodig zijn naar de zorgmedewerkers, cliënten en naasten die met beeldschermzorg gaan werken. Deze gerichte communicatie kan ook worden ondersteund door medewerkers die specifiek worden ingezet om specifieke doelgroepen te ondersteunen, denk hierbij aan digicoaches, technologie voor verpleegkundigen of een i-Nurse.

Sluit je aan bij het SET-up leernetwerk!
Heb jij een SET-subsidie toegekend gekregen, maar zit je nog niet in het SET-up leernetwerk? Laat het ons weten! Stuur een verzoek om deel te nemen naar setup@vitavalley.nl o.v.v. ‘deelnemen SET-up leernetwerk’ en je ontvangt een uitnodiging.

Heb jij een gehonoreerde SET COVID-19-aanvraag gedaan en ben je nog niet actief op het online SET-up leernetwerk? Stuur een verzoek naar setup@vitavalley.nl met als onderwerp: ‘Learning Community Fasttrack Beeldschermzorg’. Je ontvangt dan een uitnodiging om deel te nemen.