Video: één centraal beeldzorgteam bij Zorgwaard

NIEUWS || “Voorheen zat ik maar te wachten tot er een zuster kwam. Tegenwoordig heb

Het eerlijk verhaal, structurele bekostiging en beeldzorg

TERUGBLIK || Voordat we vooruit kijken naar dit nieuwe jaar, werpen we graag nog een

Maak goede afspraken met je zorgverzekeraar

Inspiratie || Innoveren gebeurt tegenwoordig in elke sector, ook in de zorg. De Vliegwielcoalitie zet

Hoe contracteer je ziekenhuiszorg thuis? Lees de nieuwste versie van het ‘Stappenplan Contractering’

NIEUWS || Het contracteren van ‘ziekenhuiszorg thuis’ gaat niet vanzelf. Het verplaatsen van zorg naar

Contractering van e-health vanuit een gezamenlijke visie: praktijkvoorbeeld Carinova en Zilveren Kruis

INTERVIEW || In opdracht van VitaValley interviewt Equalis SET-innovatieclusters over de contractering van e-health. Hierbij

Structurele bekostiging e-health

KENNISDELING || Structurele bekostiging e-health is een thema dat in elk SET-project een rol speelt.

BLOG: Zonder goede samenwerking geen structurele financiering

Structurele bekostiging voor e-healthoplossingen is niet vanzelfsprekend. In de vorige blog ging Adviesbureau Equalis in

BLOG: Structurele bekostiging zorginnovatie vanuit het oogpunt van zorgverzekeraar CZ

Structurele bekostiging zorginnovatie vanuit het oogpunt van zorgverzekeraar CZ De doelstelling van SET, een stimuleringsregeling

Infographic structurele bekostiging

Voor een subsidieaanvraag van meer dan €125.000 bij de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) wordt een